#Oppdatert2021 - fra 25. oktober til 8. november

Vi ønsker å møtes igjen og inviterer til faglig oppdatering i våre lokaler i Tønsberg.

Foredragene vil ta for seg forskjellige juridiske temaer som er aktuelle og interessante for næringslivet. Se oversikten lenger ned.

Tidspunkt og påmelding

Alle seminarene holdes i våre lokaler i Nedre Langgate 37, Tønsberg, fra kl. 08.15 - 09.00. Det er registrering fra kl. 08.00. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.

Vi gleder oss til å møte deg!

25. oktober - Fast eiendom: Hva utbygger må bidra med gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler

Kommunene stiller krav om at utbygger bidrar til offentlig infrastruktur og andre tiltak gjennom rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Omfanget av utbyggers bidrag har vært behandlet i rettssystemet de siste årene, men hvor stor avklaring har utbyggerne egentlig fått? Vi gjennomgår dagens regelverk, status etter nylige rettsavgjørelser, konkrete utfordringer og forslag til endringer i regelverket.

Foredragsholdere: Partner | advokat Sofia Bjørck og advokat Mina L. Michaelsen

4. november - Offentlige anskaffelser: Hvordan øke vinnersjansen i offentlige anskaffelser

Vi gir praktiske tips om å forstå og besvare kvalifikasjonskrav, optimalisere tilbudet, håndtere uklarheter i konkurransegrunnlaget, med mer.

Foredragsholdere: Partner | advokat Thomas Sando og advokatfullmektig Andreas Reitan

8. november - Entreprise: Samspillkontrakter i bygge- og anleggsprosjekter

Det blir stadig mer vanlig med samspill i entreprisekontrakter. Vi har som mål å gi deltakerne en forståelse av hva en samspillskontrakt er, hva man kan oppnå ved å bruke denne kontraktsformen, og hva som skal til for å lykkes.

Foredragsholdere: Partner | advokat Tor Anthon Christiansen og advokat Hanne Knudsen