IKT-Norges standardavtaler

Trenger du mer kunnskap om IKT-Norges nye standardavtaler? Avtalene er nylig revidert og det er mye å sette seg inn i. Nå har du anledning til å bli bedre kjent med avtalene og stille spørsmål til advokatene i SANDS som har utarbeidet dem. I samarbeid med IKT-Norge holder vi webinar den 27. august.

På webinaret vil vi blant annet:

  • Gi en gjennomgang av hvilke avtaler «avtalefamilien» til IKT-Norge består av
  • Forklare kort hvordan disse avtalene skiller seg fra øvrige standardavtaler og hvorfor man bør velge IKT-Norges standardavtale
  • Si noe om hva du bør tenke på for å forebygge konflikter i forbindelse med inngåelse av IKT-avtaler

Du kan være med på å påvirke innholdet i webinaret ved å sende inn spørsmål dere ønsker at advokatene skal behandle. Spørsmålene kan sendes til thea@ikt-norge.no

Vi håper å se dere der!

Meld deg på her.