Advokat hos oss

Er du nyutdannet jurist, jurist med arbeidserfaring eller er du en erfaren advokat? I SANDS får du muligheten til å jobbe med noen av Norges fremste advokater, samtidig som du får en bred og allsidig utvikling i advokatrollen. Vi er et firma som går vår egen vei. Ambisjonene våre er store og den faglige kvaliteten skal alltid ligge i bunn, men vi har også satt oss et mål til: Hos oss skal det være godt å være.

For å kunne levere best mulig resultat er vi nødt til å tiltrekke oss Norges fremste advokater. Hos oss finnes det ingen «type». Vi vet at vi ikke er like, vi har synlige og ikke-synlige forskjeller, et mangfold vi omfavner. Vi er alltid på utkikk etter talenter og etablerte advokater som speiler vårt samfunn, fordi vi mener det gjør oss til en bedre samarbeidspartner. Vi som jobber i SANDS har også mye til felles. Vi forenes i vår ambisjon og vårt driv til å føre firmaet videre. Vi jobber for kvalitet i alt vi gjør, og vi ønsker en arbeidsplass basert på godt samarbeid og gjensidig respekt, der alle gjør sitt aller beste.  

Ved at vi arbeider i team sammensatt av individer med ulik erfaring, bakgrunn, perspektiv og kvalifikasjoner, vil vi kunne gi bedre juridisk rådgivning, samt riktige strategiske kommersielle løsninger vurdert ut fra klientens situasjon og behov.

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: mediaItem
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateCoreExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, IImageUrlGenerator imageUrlGenerator, Nullable`1 width, Nullable`1 height, String propertyAlias, String cropAlias, Nullable`1 quality, Nullable`1 imageCropMode, Nullable`1 imageCropAnchor, Boolean preferFocalPoint, Boolean useCropDimensions, Boolean cacheBuster, String furtherOptions, Nullable`1 ratioMode, Boolean upScale) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\ImageCropperTemplateCoreExtensions.cs:line 121
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateCoreExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, String cropAlias, IImageUrlGenerator imageUrlGenerator) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\ImageCropperTemplateCoreExtensions.cs:line 28
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, String cropAlias) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\ImageCropperTemplateExtensions.cs:line 32
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_dtgeFeatured_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\dtgeFeatured.cshtml:line 20
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer) in D:\a\1\s\src\Umbraco.Web\Mvc\ProfilingView.cs:line 25
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20