Til stede

- En skulle egentlig ikke tro det: Arbeidsretten er på et sett jussens mest trendy felt. Det er nesten aldri business as usual. Enten det er nedbemanningstider, saker om varsling og trakassering eller andre problemstillinger, så involverer faget vårt alltid mennesker. Derfor handler det å være arbeidsrettsadvokat aller mest om å være en stødig og kompetent rådgiver som forstår behovene og evner å lande de rette løsningene, sier vår partner og advokat Torkel Tveit.

Noen ting er bestandige. Et arbeidsforhold er i kjernen omtrent det samme i dag som for noen tiår siden: Mye sensitive opplysninger og delikate problemstillinger som behandles varsomt for både større og mindre bedrifter. Klientenes ønsker er også som før: Rådgivning som gir trygghet, og gjerne unngå saker som drar ut. Å være presis har alltid vært viktig fordi selv den minste prosessuelle feil – som å glemme en frist – kan føre til omkamper, erstatningskrav og søksmål.

Men praktiseringen av arbeidsretten endres i takt med samfunnsutviklingen ellers:

-Vi må forholde oss til risiko og mulighet for informasjonsspredning på en helt annen måte. Ting som er sensitive kan spres veldig fort gjennom nye verktøy som både arbeidsgiver og arbeidstager har til å få ut opplysninger på en helt annen måte enn før, sier advokat og partner Torkel Tveit på videolink fra SANDS’ Bergens-kontor - omtrent for å underbygge poenget om hvordan informasjonsflyten har endret seg.

-Tidligere ventet man gjerne på møteinnkallelse per brev i 3 dager. Nå går alt raskt, med en tilhørende naturlig forventning om at advokaten er kjapt på og raskt tilgjengelig. At advokaten har øyeblikkelig kapasitet er blitt en enda viktigere faktor for kundene.

Følger trendene. De nærmere tyve advokatene i SANDS’ arbeidsrettsgruppe er mer trendutsatt enn advokater flest.

-Nå har det vært lange perioder med nedbemanning, særlig i oljeindustrien. Oppgangstider handler gjerne mye om regulering av prestasjoner, med rådgivning om blant annet arbeidskontrakter og bonusordninger, sier Tveit.

SANDS representerer for det meste arbeidsgiversiden, og har blant annet flere av de største mediebedriftene og entreprenørene, samt nasjonale butikkjeder og manufaktur på klientlisten. Innen offentlig sektor finner vi både helseforetak, universiteter, Norges Handelshøyskole og Høgskulen på Vestlandet med 16.000 studenter.

Med kontorer i  Oslo, Tønsberg, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø spiller SANDS en nasjonal rolle innen arbeidsrett.

-Det nasjonale aspektet er et av våre viktigste fortrinn, sier Torkel Tveit.

-Mer enn de fleste rettsfelt krever arbeidsretten tilstedeværelse. Du kan ikke ta drøftingsmøter og alvorlige samtaler på telefon. Og når du skal ha med deg advokat er geografi ofte en utfordring.

Da en virksomhet nylig skulle legge ned flere kantiner i forskjellige deler av landet, kunne for eksempel ulike advokater hos SANDS håndtere og følge opp fra kontorer i ulike landsdeler..

-Med kontorer og dyktige arbeidsrettsadvokater i alle landsdeler kan vi alltid være til stede. Det er viktig for mange, sier Tveit.

Kunsten å utvikle faget. Faget utvikler seg. SANDS henger ikke bare med, men er med på å utvikle norsk arbeidsrett gjennom praksis og nær kontakt med de store utdanningsinstitusjonene. De administrerer kurset Foretaksrett på Norges Handelshøyskole (NHH), og er sentrale i undervisningen på Universitetet i Tromsø.

-Jeg synes den sterke akademiske tilknytningen testamenterer gruppens faglige styrke, sier Tveit.

Selv underviser Tveit på NHH sammen med kollega Ellen Gooderham, mens SANDS-partner Per Ragnar Bronken er sensor og veileder ved universitetet i Bergen.

-Arbeidsrettsgruppen sitter i ulike deler av landet, men har en sterk teamtanke. Vi er mange, og har fyrtårn i hver landsdel som gjør at vi kan angripe enhver sak bredt. Det er en god plattform for å jobbe med arbeidsrett, sier advokaten.


Apropos trender. 
For tiden preges aktiviteten i arbeidsrettsgruppen av den pågående #metoo-kampanjen og bevisstgjøringen rundt seksuell trakassering i arbeidslivet.

- Det utfordrende med disse sakene er at de gjerne ikke blir veldig interessante for offentligheten før de omhandler noen som er kjente eller har betydelig makt. Men medietrøkket som da følger disse sakene blir større enn normalt, forklarer Tveit.

Det er ikke mange slike saker avisene skriver om fra offentlige etater, uten at det er grunn til å anta at det forekommer også der.

- Dette er saker som er sensitive også på rådgivningssiden, med mange hensyn å ta. Arbeidsrett handler om å ha stålkontroll på det juridiske, ja. Men disse sakene viser hvor viktig det er å være en stødig og strategisk rådgiver gjennom hele prosessen.