For enhver entreprise

Ved å være med på de store entrepriseprosjektene fra krybbe til grav, hjelper SANDS klientene med å unngå nettopp de konfliktene som tradisjonelt har vært advokatens levebrød.

- Gøyere for oss. Lønnsomt for klienten, oppsummerer partner Geir Frøholm.

- Dette er de store entreprisers tid, sier Geir Frøholm, partner og faglig leder for entreprisegruppen i SANDS.

Frøholm sitter i øverste etasje på SANDS’ nye hovedkvarter i Oslo sentrum, med direkte utsikt til det nye Nasjonalmuseet på Aker Brygge, et signalprosjekt han har rådgitt i helt fra oppstarten.

- Prosjektene der ute blir stadig større. Avtalestrukturene blir omfattende og innviklede. Det unike med SANDS er at vi ikke kun kommer inn når det oppstår konflikt, men at vi vil inn og ‘løse’ prosjektet allerede ved unnfangelsen. Vi skreddersyr kontrakter og søker å spare klienten for tid, penger og konflikt senere.

Advokater i felt. Geir Frøholm er på god vei til å bygge et av Norges tyngste og største miljøer for entrepriserett. Han kom til SANDS etter nesten to tiår med å være med å bygge opp en tilsvarende gruppe hos Schjødt. Med seg har han lokket en rekke sterke navn med en levende interesse for entreprisebransjen. Alle får utdelt sin personlige hjelm.

-Den hjelmen er et viktig symbol. Det enkle grunnlaget for enhver entrepriseadvokat, er at den ene entreprenøren skal få unngå det den andre har opplevd. Slik erfaring får bare de som har vært sendt i krigen. Selv blir jeg stadig mer hands-on. Vi gir alle våre advokater vernehjelm og sender dem ut i felt, fremfor bare å sitte å skrive brev, fordi det er der forståelsen for entreprise skapes, sier Frøholm.

Vi står midt i Norges finansielle storhetstid. Vi reiser byggverk og bretter ut infrastruktur som vi skal se spor av i århundrer. I Nasjonal transportplan er det satt av en billiard kroner til utbygging. Bare i år brukes 60 milliarder statsbudsjettkroner til samferdsel. Samtidig øker kontraktenes omfang og kompleksitet. Store prosjekter til mange milliarder der entreprenørene kommer inn allerede i planleggingsfasen er ikke uvanlig. Det er disse kontraktene SANDS jobber med, forteller Frøholm:

- SANDS har vært og er med på OPS-prosjektene innen både vei og formålsbygg som skoler og sykehjem. Dessuten prosjekter med jernbane, avløp, bolig og signalbygg. Skal du tilby klientene dine det aller beste på dette markedet, må du ha volumet og kvaliteten som kreves for å håndtere entrepriseløpet fra start til slutt. Det krever overblikk, sier Frøholm.

Kunsten å løse en konflikt. Tradisjonelt er entrepriseretten dominert av prosedyreadvokatene. De trer for det meste inn når konflikt har brutt ut. SANDS har meget erfarne prosedyreadvokater, men skiller seg ut ved sin tydelige satsing på at konflikten skal løses underveis.

- Jeg har nylig uttrykt stor skepsis til utviklingen i prosedyreadvokatens fokus, blant annet fordi så mye av kritikken mot advokatstanden går på høye kostnader og konfliktfokus, heller enn konfliktløsning. Advokatforeningen ønsker nå å bygge opp mekling som felt, som et forsøk på å løse ting før frontene skjerpes og både eksterne og interne kostnader eskalerer, sier Frøholm.

Frøholm bygger derfor et entrepriserettsmiljø som skal oppleves som klient- og løsningsfokusert, med egne spesialister på mekling og lavterskelløsninger (les mer om dette på www.mekling.no).

-SANDS’ erklærte målsetting er å bygge langvarige klientforhold gjennom å være engasjert i prosjektene under hele livsløpet. Vi skal tjene penger, men ved å bygge opp intellektuell kapital i et stimulerende miljø der vi kan diskutere fag med kollegaen next door og ta et kvarters telefonsamtale uten å fakturere for det, sier Frøholm.

Frøholms erfaring er at jo tidligere de kommer inn i et prosjekt, jo mer går ting på skinner senere:

-I dag trer de store entreprenørene med sine rådgivere inn i prosjektene allerede i reguleringsfasen, blir med videre på utarbeidelse av anbudsgrunnlaget, prosjekteringsfasen, utførelsen og ferdigstillelse. SANDS bistår på alle disse nivåene. Å komme inn som en sparringpartner tidlig gir oss en kunnskap som gjør at vi kan hjelpe prosjektet forbi fallgruvene.

Økt deltagelse betyr økt ansvar. Når SANDS er med på hele prosessen følger samtidig et større ansvar. Dermed kreves et visst ”hovmesterblikk” da entrepriseretten til stadighet tangerer andre rettsområder:

-Det er opp til oss å løfte blikket for klienten. I SANDS ligger for eksempel anskaffelsesretten under oss i entrepriseteamet, fordi offentlige innkjøp er en så viktig del av prosjektforståelsen. Selv har jeg gjennom mange år jobbet med plan- og bygningsrett, noe som alltid har en føring mot entreprisen. Hva skjer for eksempel om ventilasjonskravene i en skole ikke er overholdt? Og i Norge er arbeidsrett og HMS spesielt viktig for myndighetene. Der har vi bygget kompetanse, sier Frøholm.

Til stede. SANDS pryder seg også på sin lokalkunnskap, med kontorer i alle de store norske byene.

-Vår sterke lokale forankring er helt unik og en stor styrke for oss. Vi kjenner kommunene og kommer oss under huden på menneskene som driver en sak frem. Her ligger det mye erfaring og nettverk. Om vi skal bygge i Ålesund sentrum kjenner vi til lokale hensyn og om det for eksempel er grunnforhold en bør være oppmerksom på. Vi kjenner myndighetene helt ned til saksbehandlerne, tidligere tvister det er lurt å vite om, regulerings- og tillatelsessiden. Det inngir tillit hos myndighetene at vi er til stede, sier Frøholm.

Internasjonal partner. Som internasjonal aktør er det innviklet å komme inn i et marked som det norske. Den lokale kunnskapen kombinert med den helhetlige tilnærmingen til entrepriseprosjektene har posisjonert SANDS for å hjelpe internasjonale klienter.

- Vi har utviklet et eget program der vi ”leier” internasjonale klienter gjennom hele prosessen. Selv har jeg lang og bred internasjonal erfaring.

Rådet til internasjonale klienter er det samme SANDS gir til andre:

-Hiv på mye køl i begynnelsen, så unngår du å fryse senere.

-Entrepriseretten er preget av å være konfliktorientert, der prosedyre er den tradisjonelle måten å drive på. Men for oss er det viktigste å unngå konflikten. Det gjør vi ved å være med i prosjektet fra fødsel til fullbyrdelse sier partner Geir Frøholm.