SANDS bistår i forbindelse med crowdfunding for Hydra Globe AS

M&A

Det var ikke gullgraverne i Klondike som ble rike. Utstyrsleverandørene - de som solgte hakker og jeans - ble de største vinnerne. Gründerne bak netthandelsplattformen HYDRA tror det samme gjelder netthandelen.

Etter mange års utvikling og testing, er programvaren HYDRA nå klart for å bli lansert for det norske markedet. Hydra Globe AS innhenter derfor kapital til kommersialisering av HYDRA via crowdfunding-plattformen dealflow.no. Målet for emisjonen er MNOK 6 – MNOK 12. Etter bare noen få dager er det per i dag tegnet aksjer for cirka MNOK 4,2, og det er fremdeles noen uker igjen av tegningsperioden.

Emisjonsmidlene vil i all hovedsak gå til videreutvikling av HYDRA, herunder dekning av kostnader forbundet med å bygge en salgsorganisasjon samt markedsføring av produktet.

Selskapets gründere har tidligere bl.a. annet startet Proteinfabrikken, som er Norges ledende produsent av kosttilskudd.

SANDS bistod gründerne med bl. a. selskapsrettslige omorganiseringer, utarbeidelse av aksjonæravtale m v.

– Må bare takke dere for fantastisk hjelp og innsats, skriver grunder og daglig leder Marius Hermansen til Sands.

Vårt team har bestått av Joakim M. Hovet, Tonje H. Drevland og Terje Gulbrandsen.