Offshore vind – hovedpunkter

Olje- og energiminister Tina Bru har i henhold til NRK lagt frem følgende hovedpunkter i regjeringens havvind-planer:

1. Planen er å tildele areal til 2-3 prosjekter innen 1. april 2022
2. For bunnfast havvind (store deler av Sørlige Norsjø II på totalt 3000 MW), vil tildeling av arealer vil bli basert på auksjon, og prosjektene må klare seg uten offentlig støtte
3. For flytende havvind (Utsira nord – 1500 MW) vil arealer bli tildelt basert på kvalitative kriterier, og prosjektene kan få kan få støtte fra Enova
4. Aktørene må selv betale for strømnettet til havs

Regjeringen foreslår å opprette et samarbeidsforum for vindkraft til havs for å forsøke å løse eventuelle konflikter. I samarbeidsforumet vil bestå av representanter for vindkraftselskaper, turistnæring og fiskere.

Forslag til «Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosessen og søknader for vindkraft til havs» vil bli lagt frem 11. juni 2021. Reglene for prosjekter som også ønsker tilkobling til andre markeder enn det norske vil bli utredet i løpet av høsten.