Tina Hovland Bargård

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Sekretær

Tina Hovland Bargård er spesialisert innen skatterett og selskapsrett. Hun yter bistand til norske og utenlandske konsern, selskaper og personer i en rekke bransjer, innenfor alle deler av skatte- og avgiftsretten.

Hun bistår regelmessig bedrifter med strategisk skatterettslig rådgivning i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål, samt generell rådgivning. Tina har særlig erfaring med rådgivning og bistand ved prosesser ovenfor skattemyndighetene, herunder bindende forhåndsuttalelser, bokettersyn og klagesaker.

Kompetanseområder

2016 -

SANDS

Advokat
2014 - 2016

SANDS

Advokatfullmektig
2012 - 2014

Skatteetaten

Jurist
2012

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap