Paul Bellamy

Strategi- og utviklingsdirektør

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Paul Bellamy var i flere år ekstern rådgiver for styret, managing partner og partnerskapet i SANDS, i tillegg til en periode som fungerende CEO i 2015. Han tiltrådte nåværende rolle i 2017. Paul var tidligere CEO i advokatfirmaene Wiersholm (2001-2004) og Schjødt (2009-2015).

Hans spesialkompetanse er strategi, forretningsutvikling, markedsorientering og profesjonalisering i forretningsadvokatfirmaer. Paul har 25 år erfaring som CEO eller Managing Partner, også i revisjons- og konsulentfirmaer. Han har blant annet vært leder av PwCs Rådgivningsdivisjon og Network Managing Partner i Grant Thornton i Norge. I de ulike firmaene hvor han har vært leder har det vært en meget sterk utvikling. 

Pauls tidligere erfaring omfatter salg og markedsføring, bank/finans, konsulentvirksomhet og gransking. Han har en internasjonal bakgrunn og har arbeidet i en rekke land i Europa, Asia, Africa og i USA. Han har vært sterkt engasjert med faglig utvikling i ulike profesjonsforeninger og hatt styreverv i Norge, Europa og i USA. Videre har Paul holdt foredrag i mange land og skrevet artikler publisert i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter.