Ole-Martin Lund Andreassen

Partner, Dr. Juris.

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Lund Andreassen har spesialkompetanse innenfor fiskeri-/havbruksrett og selskapsrett. Han har hatt en rekke styreverv, særlig innenfor fiskeri og maritim virksomhet og har også spesialkompetanse knyttet til strategisk rådgivning mot daglig ledelse og styre i slike virksomheter.

Innenfor havbruk har Lund Andreassen bistått oppdrettsselskaper med sin kompetanse bl.a. i spørsmål knyttet til kystsoneplanlegging, lokalitetsklarering, konsesjoner og konsesjonsvilkår, samt overdragelse av virksomhet. Innenfor fiskeri har han særlig bistått fiskebåtrederier og har en spesialkompetanse knyttet til bl.a. overdragelse av fartøy og fiskerettigheter. Lund Andreassen er rangert som en av landets fremste fiskeriadvokater og er leder av SANDS' faggruppe for fiskeri/havbruk. Han har for en periode på 6 år vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fiskeri og havbruk.

Innenfor selskapsrett har Lund Andreassen spesialkompetanse innenfor selskapers kapitalforhold, styrets oppgaver og ansvar, granskning og aksjeeiertvister. Han har også en omfattende erfaring i rådgivning knyttet til styrets håndtering av virksomheter med økonomiske eller omdømme utfordringer, samt bistand til aksjeeiere og selskapsorganer håndtering av akseeiertvister. Lund Andreassen har en doktorgrad innenfor temaet «kreditorvern» og har i flere år hatt forelesninger i selskapsrett ved Universitetet i Tromsø. Han har for en periode på 6 år vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett.

Han er er rangert blant Norges aller fremste advokater i kategorien «fiskeri og havbruk» i Finansavisens advokatundersøkelse 2016.

Kompetanseområder