Ole-Martin Jensen

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Ole-Martin Jensen arbeider med fast eiendom, entrepriserett og prosedyre.  

Hans praksis dekker eiendomsutvikling, herunder tomteerverv, kontraktsforhandling, arealplanlegging, eiendomsdannelse, eiendomsstrukturering og byggesaksbehandling. I tillegg håndterer han endrings- og sluttoppgjørskrav i entreprisesaker. 

Ole-Martin bistår regelmessig utbyggere og entreprenører i eiendomsprosjekter og tvistesaker. Gjennom mange år som eiendomsadvokat har han opparbeidet seg en bransjeforståelse som gjør ham til et naturlig førstevalg for ledere i eiendoms- og byggenæringen.  

Også offentlige aktører etterspør Ole-Martins tjenester. Som et eksempel prosederte Ole-Martin den høyprofilerte saken om allemannsretten på Nordkapplatået i 2020–2022. 

Ole-Martin er en forretningsadvokat med betydelig prosesserfaring som er vant til å analysere og lede komplekse saker. 

2023 —

SANDS Advokatfirma DA

Partner
2009 — 2022

Linnet & Co Advokatfirma

Advokatfullmektig | Advokat | Partner
2009

Universitetet i Tromsø

Master i rettsvitenskap
2019—2022

Advokatforeningens disiplinærutvalg