Morten Richardsen

Special Counsel

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Morten Richardsen bistår klienter med generell selskapsrettslig rådgivning, særlig i relasjon til egenkapitaltransaksjoner (oppkjøp/fusjoner, samarbeid og investeringer i alternative investeringsfond) og løpende bistand til selskaper, deres styre og aksjeeiere. Som del av transaksjonsbistanden inngår rådgivning på struktur, transaksjonsavtaler/forhandlinger, due diligence samt tilknyttede prosesser overfor forsikringsselskaper hvor selgeransvaret har vært forsikret.

I tillegg yter Morten regelmessig bistand med generell rådgivning ved kommersielle kontrakter av ulik art.

2019 -

SANDS Advokatfirma DA

Special Counsel
2019

TINE

Konsernadvokat
2017 - 2019

Wikborg Rein

Advokat/Senioradvokat
2016 - 2017

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2011 - 2016

BAHR

Fast advokat/fullmektig
2011

Universitetet i Tromsø

Master i rettsvitenskap
2010

University of California

School of Law, utveksling fra UiT