Mathilda Bergman

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Mathilda Bergman er tilknyttet firmaets avdeling for fornybar energi. Hun er spesialisert i energirett, transaksjoner innen energisektoren og selskapsrett.

Mathilda har bistått i strukturering/organisering av flere energitransaksjoner og omorganiseringer i forbindelse med tilpasninger til regulatorisk rammeverk, oppgaver relatert til nettilknytning/anleggsbidrag, konsesjonsprosesser, utarbeidelse av høringsuttalelser, energirettslige utredninger mv.

Mathilda arbeider med generell selskapsrett, herunder etablering og strukturering av selskaper, eierstyring og selskapsledelse, utarbeidelse av aksjonæravtaler og vedtekter, kapitalinnhenting, aksjonærtvister mv. Hun har også særlig kunnskap om fornybarbransjen og de særlige krav som stilles til eierstyring og selskapsledelse i energiselskaper.

2017 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig | Advokat
2016

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap