Martin Brox (Permisjon)

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Martin Brox er senioradvokat i teknologigruppen i SANDS og arbeider primært med selskapsrett og transaksjoner (M&A) innen ulike deler av teknologisegmentet, herunder med kapitalinnhentinger, oppkjøp, insentivordninger, omstrukturering av eierskap, aksjonæravtaler og andre selskapsrettslige spørsmål.

Kompetanseområder

Advokat | Senioradvokat

SANDS Advokatfirma DA

2011 -
2008 - 2011

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Advokat
2006 - 2008

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Advokatfullmektig
2006

BI Nydalen

Bedriftsøkonom
2006

Universitetet i Oslo

Cand. jur.