Lars Selmar Alsaker

Partner

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Prosjektass.

Alsaker er spesialisert innenfor offentlig rett og forvaltningsrett. Han har gjennom en årrekke bistått kunder i plan- og bygningsrett og havbruksrett.

Bistanden til kunder i havbruksnæringen omfatter regulatoriske utfordringer knyttet til konsesjonsrunder, lokalitetsklareringssaker, saker om fiskehelse og smittevern og sanksjonssaker. Han skriver jevnlig om disse temaene i Norsk Fiskerinæring, Norsk Sjømat, fiskejuss.no og andre publikasjoner. Alsaker inngår i teamet som leverer advokattjenester til Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Han er rangert som nr. 1 i kategorien Up and Coming-listen for fiskeri og havbruk (Finansavisens advokatundersøkelse 2016).

Innen plan- og bygningsrett bistår Alsaker i reguleringsprosesser, dispensasjonssaker, byggesøknader, refusjonssaker og ulike klagesaksbehandlinger. Han deltar som foreleser og sensor på Universitetet i Bergen sitt kurs i plan- og bygningsrett. Han bidrar regelmessig med artikler om plan- og bygningsrett i Bygg industrien og byggeblogg.no.

Alsaker har også betydelig prosedyreerfaring.