Lars Andre Strøm Arnesen

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Lars Arnesen har en mastergrad i rettsvitenskap med spesialisering innen immaterialrett og en mastergrad i informasjonsteknologirett. Lars har blant annet tatt emner innen opphavsrett, patent- og varemerkerett,personvern og informasjonssikkerhet.

Lars har siden han startet i SANDS i 2016 jobbet med en rekke ulike varemerke- og opphavsrettstvister, spesielt innen musikk- og mediebransjen. Lars jobber også regelmessig med kartlegging og implementering av personvern- og informasjonssikkerhetsrutiner innen en rekke ulike sektorer, deriblant helse, utdanning, finans og markedsføring. Lars bistår også jevnlig med IT-anskaffelser og har bidratt til utarbeidelsen av nye standardavtaler for IKT-Norge. Lars har dessuten erfaring med konsortieavtaler, prosjektavtaler, lisens- og teknologioverføringsavtaler.

Kompetanseområder

2016 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2015 - 2016

Universitetet i Oslo

​Vitenskapelig assistent
2014 - 2015

Juss-Buss

Saksbehandler
2019

Universitetet i Oslo

Master Information and Communications Technology Law
2016

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap
2011

Universitetet i Bergen

Bachelor i filosofi
2010

Universitetet i Bergen

Bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi