Inger Størseth

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Inger Størseth er senioradvokat i SANDS. Inger er tilknyttet firmaets faggruppe for bygg og anlegg, og har entrepriserett som sitt primære arbeidsfelt. Hun har erfaring som rådgiver innenfor landbasert bygg og anlegg, og bistår både rådgivere, entreprenører og byggherrer i forbindelse med kontraktsinngåelse og -gjennomføring, samt gjennomføring av sluttoppgjør. Inger har bred erfaring fra tvisteløsning både som advokat og som dommerfullmektig, og hun går jevnlig i retten og prosederer store entreprisesaker både i tingretten og i lagmannsretten. Inger prosederer også saker innen andre fagfelt.

2017 -

SANDS Advokatfirma DA

Senioradvokat
2015 - 2017

Kommuneadvokaten i Bærum

Advokat
2013 - 2015

Vesterålen tingrett

Dommerfullmektig
2010 - 2015

Jernbaneverket

Advokatfullmektig/advokat
2010

Universitetet i Bergen

Master i Rettsvitenskap