Ida Marlen Haro

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Ida Marlen Haro er fast advokat ved SANDS kontor i Tromsø. Ida har særlig kompetanse innenfor arbeidsrett, entrepriserett og annen kontraktsrett.

Hun bistår både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i ulike arbeidsrettslige problemstillinger, herunder spørsmål relatert til etablering og avslutning av ansettelsesforhold, forhandling av sluttavtaler, arbeidsgivers styringsrett, omstilling- og nedbemanningsprosesser mv. Som ledd i dette bistår Ida jevnlig i saker som involverer problemstillinger av både juridisk, strategisk og omdømmemessig karakter.

Den entrepriserettslige bistanden knytter seg til et bredt spekter av problemstillinger på både byggherre- og entreprenørsiden, blant annet utforming og tolking av kontrakter, løpende kravs- og endringshåndtering, sluttoppgjør, forhandlinger og prosesser for domstolene.

I tillegg er Ida fast sensor ved Universitetet i Tromsø innenfor de kontraktsrettslige og formuerettslige fag.

Kompetanseområder

2018 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig | Advokat
2018 -

UiT Norges Arktiske Universitet

Sensor
2015 -

Advokatvakta i Tromsø

Frivillig
2015 - 2018

Ernst & Young Advokatfirma

Advokatfullmektig
2014

Universitetet i Tromsø

Master i Rettsvitenskap