Ellen Gooderham

Senioradvokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Sekretær

Ellen A. Gooderham er spesialisert innen arbeids- og tjenestemannsrett, og har over ti års erfaring innen fagfeltet.

Som arbeidsrettsadvokat bistår Ellen både private og offentlige virksomheter med et bredt spekter av problemstillinger knyttet til arbeidsliv, herunder inngåelse av arbeidsavtaler, bistand i forbindelse med omstillingsprosesser, spørsmål om virksomhetsoverdragelse, sykefraværsoppfølging, og disiplinær/stillingsvernssaker. Hun har også særlig erfaring med å bistå virksomheter med håndtering av varslingssaker. Ellen bistår både med rådgivning og prosedyre for domstolen. I tillegg til prosedyreerfaring fra ting- og lagmannsrett har hun også prosedert og bestått sin første prøvesak for Høyesterett. 

Ellen er mye benyttet som foredragsholder, og har blant annet undervist i arbeidsrett ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er også medlem av Juristforbundets fagutvalg for arbeids- og tjenestemannsrett.

Kompetanseområder

2016 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokat | Senioradvokat
2009 - 2016

Advokatfirmaet Raugland

Advokat
2008 - 2009

Helse- og omsorgsdepartementet

Førstekonsulent
2007

Universitetet i Bergen

Mastergrad i rettsvitenskap

University of Glasgow, Department of Law

Utvekslingssemester
2012

Utdanningsrettslige emner

Medforfatter av artikkel i utgivelsen som ble redigert av Henning Jakhelln og Trond Welstad
2009 - 2015

Magasinet Utdanning

Regelmessig bidragsyter til arbeidsrettsspalten ”Lov og Rett"