Eli Johanne Apold

Advokat (i permisjon)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Eli Johanne Apold er advokat ved SANDS kontor i Oslo. Eli er tilknyttet firmaets faggruppe for konfliktløsning og prosedyre. Hun har særlig erfaring med straffesaker, med fokus på økonomisk kriminalitet, og prosederer jevnlig for domstolene som forsvarer. Hun skrev sin masteravhandling ved Universitet i Oslo i 2013 om petroleumskontrakter og leverandørens garantiansvar under NF og NTK 07.

Eli er også del av SANDS’ granskingsteam, og bistår med sin ekspertise i granskinger og ved compliance og risk management rådgivning.

2014 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokat
2013

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap