Anne-Lovise Christensen Nybakk

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Anne-Lovise Christensen Nybakk er advokat ved SANDS sitt kontor i Bergen, og er tilknyttet firmaets avdeling for entrepriserett. Hun arbeider med løpende rådgivning i entrepriseprosjekter og tvisteløsning innen bygge- og anleggsbransjen for både entreprenører, byggherrer og rådgivere.

Anne-Lovise ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen i 2017. Fra studietiden har hun betydelig undervisningserfaring fra stillingen som arbeidsgruppeleder, hvor hun underviste i fagene forvaltningsrett, erstatningsrett, tingsrett og norske og internasjonale rettslige institusjoner.

Kompetanseområder

2017 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig | Advokat
2020

Advokatbevilling

2017

Universitetet i Bergen

Master i rettsvitenskap