Anne-Karin Thorsen

Advokat

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Anne-Karin Thorsen er advokat i SANDS, og er tilknyttet firmaets arbeidsrettsavdeling og avdeling for granskning og compliance.

Anne-Karin bistår arbeidsgivere innenfor et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, ved blant annet etablering av arbeidsforhold, stillingsvernssaker og gjennomføring av endrings- og nedbemanningsprosesser.

Anne-Karin bistår også virksomheter i deres håndtering av mistanke om kritikkverdige og/eller urettmessige forhold, varslingshåndtering og andre situasjoner hvor det er behov for å kartlegge sakens faktiske forhold. I tillegg bistår hun virksomheter i deres compliance arbeid, herunder anti-korrupsjon og anti-hvitvasking.

2018 -

SANDS Advokatfirma DA

Advokatfullmektig | Advokat
2018

Universitetet i Oslo

Master i rettsvitenskap