Anne Irene Ulveseth

Senioradvokat (Permisjon)

Telefon
E-post
Last ned
Last ned
Sekretær

Anne Irene Ulveseth jobber som senioradvokat ved SANDS sitt kontor i Bergen. Hun er spesialisert innenfor fast eiendoms rettsforhold, med særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett.

Ulveseth bistår offentlige, private og næringsdrivende med rådgivning, kontraktsforhandlinger og søknads- og klageprosesser knyttet til fast eiendom. Hun bistår med myndighetskontakt innenfor plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett, herunder i anledning konsesjons- og ekspropriasjonsprosesser, og er rådgiver for et av Norges største kraftselskap i forbindelse med ekspropriasjon for utbygging av kraftlinjer, vassdragsrett og lignende. Ulveseth arbeider også med eiendomsutvikling, kjøp/salg, reklamasjonssaker, tomtefeste og alminnelig tingsrett, som tinglysning, servitutter og sameierett.

Ulveseth er forfatter av en rekke artikler som omhandler fast eiendoms rettsforhold og entrepriserett.

Ulveseth har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA (2006-2008), i tillegg til tidligere praktikantopphold hos Toten tingrett, DLA Piper Norway DA og DLA Nordic DA. Hun innehar også styreverv.

Kompetanseområder