Aase Gundersen

Special Counsel

Telefon
E-post
Last ned
Last ned

Gundersen arbeider med en rekke forretningsjuridiske spørsmål og er spesialisert innen immaterialrett, compliance og ansvarlig næringsliv (særlig ansvarlige investeringer og næringsliv og menneskerettigheter).

Hun startet sin advokatkarriere i 1992, og var partner i advokatfirmaet BAHR der hun ledet firmaets IP-gruppe gjennom ti år. Gundersen har særlig bistått klienter innen life science sektoren, der hun arbeidet med IP, kontrakter, EØS-rett, prosess og regulatoriske spørsmål. Hun har også jobbet med mange andre innovasjonsdrevne og kreative næringer, fra store olje/gass-leverandører til forlag og produsenter av merkevarer og designprodukter. Hun har bred internasjonal erfaring, blant annet som advokat for Anders Jahres dødsbo gjennom ti år, med ansvar for oppfølging av rettssaker i England og på Cayman Islands i tillegg til norske domstolprosesser.

Gundersen har de senere år arbeidet som konsulent innen området ansvarlig næringsliv, med særlig fokus på næringsliv og menneskerettigheter, ansvarlige investeringer og compliance i forhold til de ulike internasjonale standarder på feltet. Som konsulent i International Law and Policy Institute (ILPI), med oppdrag for offentlige og private aktører som UD, Norges Bank Investment Management og KLP har hun skrevet flere rapporter og utredninger om dette og blant annet fordypet seg i spørsmål rundt skipsopphugging på strender (beaching). Hun var også ansvarlig for å utvikle og gjennomføre kurset i «human rights due diligence» for norske bedrifter i regi av Norges nasjonale OECD kontaktpunkt i 2015-2016.

Gundersen har gjennom mange år vært veileder og sensor i flere juridiske fag ved Universitetet i Oslo, og har holdt en rekke foredrag innen områdene immaterialrett, life science jus (regulatoriske og kontraktsrettslige spørsmål) samt næringsliv og menneskerettigheter og ansvarlige investeringer. Hun har publisert flere artikler og var medredaktør for boken Aktuell Immaterialrett.

Gundersen begynte i firmaet i 2018. Hun er utdannet ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, hvor hun også arbeidet som forsker i 5 år. Hun har tidligere vært partner i advokatfirmaet BAHR, der hun blant annet ledet firmaets faggruppe for immaterialrett gjennom ti år, og Senior Legal Advisor ved International Law and Policy Institute – ILPI. Gundersen har bodd og arbeidet flere år i Afrika, sist i Sør-Afrika i perioden 2008-2012.