Webinar | Slik utformer du en god arbeidsavtale

Arbeidsavtalen regulerer arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i ansettelsesforholdet. En arbeidsavtale binder partene på samme måte som andre avtaler og setter derfor også skranker for hvilke endringer man kan gjøre i arbeidsforholdet. Erfaringsvis setter mange arbeidsgivere av for lite tid til å utarbeide en gjennomtenkt arbeidsavtale. Uklarheter, mangler og senere endringsbehov kan fort føre til uenigheter og tvister eller legge unødvendige begrensninger på arbeidsgivers behov for fleksibilitet.

Hvordan kan du tilpasse arbeidsavtalen til den enkeltes stillingsnivå, sikre at lovens krav er oppfylt og samtidig sørge for tilstrekkelig fleksibilitet ved fremtidige endringer? Vi guider deg gjennom suksessfaktorene og fallgruvene.

I tillegg til programleder Elisabeth Solvang og SANDS’ arbeidsrettseksperter, får vi besøk av Tove Simensen, Personal og org. direktør/ SVP-HR & Organization i AS Spilka Industri, som deler sine praktiske erfaringer rundt temaet.

Tidspunkt og påmelding 
Webinaret sendes fra studio torsdag den 16. september kl. 08.30 – 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Det er ingen deltakeravgift.

Vel møtt!