Webinar | Hvem har risikoen for grunnforholdene?

Denne høsten fortsetter vi vår webinarserie med nye og spennende tema innenfor entrepriseretten. Vi starter 9. september med en gjennomgang av sentrale problemstillinger knyttet til grunnforhold.

Forhold i grunnen er etter sin art usikre. Uforutsette grunnforhold  er en stadig aktuell problemstilling i bygg- og anleggsbransjen. Utgangspunktet i standardkontraktene er at byggherren bærer risikoen for grunnforholdene – med mindre disse er slik entreprenøren hadde "grunn til å regne med".

I dette webinaret skal vi se nærmere på vurderingen av hva entreprenøren hadde "grunn til å regne med", og dermed når risikoen faller på entreprenøren. Vi skal også se nærmere på aktuelle alternative avtalereguleringer knyttet til grunnforhold, herunder avtaler om risikooverføring fra byggherre til entreprenør.

Tidspunkt og påmelding

Webinaret holdes torsdag 9. september kl. 08.30 - 09.30. Meld deg på ved å trykke på denne linken. Webinaret foregår på Teams og vi vil sende ut link for deltagelse i god tid før start.

Vel møtt!