Mangfold i arbeidslivet

Vi vet at vår bransje ikke reflekterer vårt mangfoldige samfunn. Det er for lite variasjon i kjønn, kulturbakgrunn og etnisitet blant ansatte og ledelse i næringslivet. Der har vi alle en jobb å gjøre, også vi.

Det handler ikke om særbehandling eller kvotering. Kravene våre skal ikke senkes. Vi skal fortsette å ansette på grunnlag av faglig kompetanse, kommersiell forståelse og personlighet. En bredere søkermasse vil gi flere aktuelle kandidater. 

All forskning viser at det er sammenheng mellom lønnsomhet og mangfold. Vi vet at ulike mennesker bringer inn ny verdifull kompetanse og nye nettverk og har erfaring fra andre typer miljøer. Ved å samle mennesker med ulik bakgrunn vil vi kunne tilby team som gjør oss til en bedre samarbeidspartner for våre klienter.

Vi ønsker at SANDS skal være et firma man ønsker å jobbe i, og med, uansett hvem man er og hvor man er i livet.