Nye partnere fra egne rekker!

Det er med stolthet og glede vi kan meddele at Sofia Bjørck og Roger Engebretsen er tatt opp som partnere i SANDS med virkning fra 1. januar.

Sofia Bjørck jobber med fast eiendom og har spesialkompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Sofia har erfaring fra byggesaksbehandling og kjenner offentlige beslutningsprosesser godt. Hun rådgir klienter i planprosesser og større byggeprosjekter. Sofia har også bred kompetanse innenfor utvikling av eiendom, herunder utbyggingsavtaler, gjennomføringsmodeller, infrastrukturbygging og grunnerverv.

Sofia jobbet tidligere i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS og kom til SANDS i 2018.

Roger Engebretsen har betydelig erfaring med skatt og avgift, selskapsrett og transaksjonsarbeid. Han arbeider særlig innenfor grensesnittet mellom skatte- og selskapsrett i forbindelse med selskapsstrukturering og transaksjoner, herunder i forbindelse med større eiendomsutviklingsprosjekter, etablering- og endring av selskapsstrukturer strukturering av eiendomsselskaper og transaksjoner/forhandlinger. I slike prosjekter dekker han skatt, merverdiavgift, dokumentavgift og selskapsrettslige forhold.

Roger arbeidet tidligere i EY og kom til SANDS i 2019.